Prorektorka pre vedu a umenie

  prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

  Vedecká pracovníčka, Profesorka

  Útvary riadené prorektorkou pre vedu a umenie:

  a) Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium,

  b) Referát pre projektovú činnosť,

  c) Univerzitná knižnica KU,

  d) Vydavateľstvo VERBUM.

  ____________________________________________________

  Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

  (vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

  Referát pre projektovú činnosť

  Univerzitná knižnica KU

  VERBUM – vydavateľstvo KU