Prorektor pre vedu a umenie

  doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

  Prorektor pre vedu a umenie, Docent

  Útvary riadené prorektorkou pre vedu a umenie:

  a) Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium,

  b) Univerzitná knižnica KU,

  c) Vydavateľstvo VERBUM.

  ____________________________________________________

  Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

  (vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

  Univerzitná knižnica KU

  VERBUM – vydavateľstvo KU