Oddelenie zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

  • podpora používateľov
  • zabezpečovanie prevádzky a údržby celouniverzitných informačných systémov
  • zabezpečovanie prevádzky a údržby zložitých počítačových sietí typu WAN
  • správa obsahu centrálnych databáz
  • vydávanie a správa certifikátov pre univerzitné servery
  • vydávanie a správa osobných identifikátorov a certifikátov
  • administratívne činnosti súvisiace s plnením úloh ÚIKT