Špeciálna študovňa v priestoroch Poradenského centra ponúka študentom so špecifickými potrebami možnosť využívať počas svojho štúdia študijnú PC stanicu pre slabozrakého/nevidiaceho študenta a študijnú PC stanicu pre telesne postihnutého študenta a študenta so špecifickými poruchami učenia.

    Asistenčné technológie a kompenzačné pomôcky v špeciálnej študovni slúžia študentom na štúdium, prípravu na vyučovanie, na písanie záverečných prác. Ide napr. o skenery, skenovacie perá, skenovaciu myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické lupy, špeciálne klávesnice, myši, diktovacie zariadenie alebo ďalšie zaujímavé, moderné softvéry. V špeciálne študovni majú študenti taktiež možnosť prefotiť a vytlačiť si materiály potrebné ku štúdiu. K dispozícii majú aj laminátor a viazač na dokumenty.

    Asistenčné pomôcky na podporu v štúdiu si študenti so špecifickými potrebami môžu  aj zapožičať a využívať ich tak pre študijné účely na internáte či doma. So študentom je spísaná dohoda o výpožičke.