Členstvo v medzinárodných organizáciách

  FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes) - dcérska organizácia IFCU /International Federation of Catholic Universities/ oficiálne reprezentujúca spoluprácu európskych katolíckych univerzít v Európe.

  Členovia FUCE z KU:

   2013 - 2016  prof. Tadeusz Zasȩpa, PhD.

   2016 - 2019  prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.

   

  3SUN network - The Three Seas University Network

  Cieľom iniciatívy je posilniť medzinárodnú spoluprácu medzi univerzitami, zintenzívniť výmenu a rozšíriť výskum.

   

  Členstvo v Magna Charta Universitatum

  Magna Charta Universitatum (slovenský preklad)