Oddelenie zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: 

    • vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient-server;
    • systémová a metodická činnosť pri vývoji a implementácii informačných systémov;

    Ing. Vendelín Ružička

    Informatik, Správca AiS2, Vývojár aplikačného softvéru, Nepedagogický zamestnanec