Oddelenie zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: 

  • vývoj zložitých aplikácií a informačných systémov v architektúre klient-server
  • systémová a metodická činnosť pri vývoji a implementácii informačných systémov

Ing. Vendelín Ružička

Technik, Informatik, Správca AiS2, Vývojár aplikačného softvéru, Nepedagogický zamestnanec