Voľnočasové aktivity na univerzite

  Voľnočasové aktivity na univerzite

  Univerzitné pastoračné centrum (upac)

  Hlavnou úlohou UPaC Jána Vojtaššáka je vykonávať pastoračnú činnosť na univerzite. Chceme, aby každý, bez rozdielu pohlavia, farby pleti či náboženstva bol nami prijatý a milovaný. K tomu majú slúžiť rozličné aktivity, či už duchovného, spoločenského, kultúrneho alebo športového rázu. Ich jediným cieľom je ponúknuť osobné stretnutie s nami, s inými, so sebou samým a vďaka týmto stretnutiam nakoniec stretnutie so živým láskavým Bohom. Slovo „pastoračné“ je odvodené od latinského slova pastor, čo znamená pastier. Tak ako pastier, dobrý pastier sa stará o svoje stádo, o svoje ovečky, toto je aj našim zámerom. V našom živote a službe sa inšpirujeme Dobrým pastierom, Ježišom Kristom. Ten sa venoval všetkým svojim ovečkám, nezanedbával ich.

   Našou túžbou je byť k dispozícii celému univerzitnému spoločenstvu, teda študentom, pedagógom, zamestnancom a všetkým ostatným, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom začlenení do tohto spoločenstva. Okrem kňazov pôsobia v UPaC aj laickí pracovníci – koordinátori a spolupracovníci z radov študentov, pedagógov a zamestnancov KU.

  Viac o UPaC 

  Univerzitný spevácky zbor benedictus

  Univerzitný spevácky zbor Benedictus je súčasťou KU od jej založenia. Jeho členovia – študenti a pedagógovi – každoročne účinkujú na mnohých koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí. Zbor sa podieľal na realizácii niekoľkých CD nahrávok, viackrát úspešne reprezentoval KU na medzinárodných súťažiach a festivaloch.

  Viac o speváckom zbore

  Univerzitný spevácky zbor benedictus

  Folklórny súbor čebrať

  Súbor bol založený v roku 2016. Vznikol z iniciatívy študentov, ktorí prišli na KU a mali túžbu spoločne tráviť čas prezentovaním nášho ľudového dedičstva, kto