Revízne a servisné prehliadky zariadení - ventilátory pre odvod dymu a tepla s priamym pohonom typ VENTRA

    Výzva na predkladanie ponúk

    Príloha 1: Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača

    Dátum zverejnenia: 11. 7. 2018