Revízne a servisné prehliadky zariadení - ventilátory pre odvod dymu a tepla s priamym pohonom typ VENTRA

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1: Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača

Dátum zverejnenia: 11. 7. 2018