Predseda AS KU

  prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. - Vedúci katedry, tomas.jablonsky@ku.sk

   

  Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť

  PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD. - Vysokoškolská učiteľka, eva.moraucikova@ku.sk, +421918 722 197

   

  Podpredseda AS KU – študentská časť

  Martin Junek, Študent,  martin.junek798@edu.ku.sk

   

  Tajomník AS KU

  Antonia Cuperova, Študent, antonia.cuperova260@edu.ku.sk

   

  Členovia za Pedagogickú fakultu KU

   

  Členovia za Filozofickú fakultu KU

   

  Členovia za Teologickú fakultu KU

   

  Členovia za Fakultu zdravotníctva KU

   

    Ekonomická komisia AS KU
  Rektorát KU PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
  PF KU PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.,
  Mgr. Janka Urbanová
  FF KU Mgr. Ján Hrkút, PhD.,
  Mária Debnárová
  TF KU JUDr. Lukáš Sekerák, hD.
  FZ KU Doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
  Ing. Jana Husarčíková

   

    Legislatívna komisia AS KU
  Rektorát KU Mgr. Katarína Nižnanská, PhD.
  PF KU doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
  JUDr. Juraj Čech, PhD.
  FF KU doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  Ing. Roman Gajdošech
  TF KU prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
  Mgr. Zuzana Budayová, PhD.
  FZ KU PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
  PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD.