Predseda AS KU

  doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. - Vedúci katedry, tomas.jablonsky@ku.sk

   

  Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť

  PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD. - Vysokoškolská učiteľka, eva.moraucikova@ku.sk, +421918 722 197

   

  Podpredseda AS KU – študentská časť

   

  Tajomník AS KU

   

  Členovia za Pedagogickú fakultu KU

   

  Členovia za Filozofickú fakultu KU

   

  Členovia za Teologickú fakultu KU

   

  Členovia za Fakultu zdravotníctva KU

   

  Zloženie komisií AS KU k 20. 11. 2018 (na obdobie do 9. 11. 2019)