Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby KU v Ružomberku na obdobie 12 mesiacov