Rekonštrukcia sprchových kútov v Študentskom domove Ruža a Prekrytie vchodov v Študentskom domove „C“ blok