Výzva na predkladanie ponúk - Analýzy údajov, vypracovanie metodík,...

    Výzva na predkladanie ponúk: Analýzy údajov, vypracovanie metodík, špeciálne vzdelávania, školenia, workshopy, písanie publikácií