Univerzita tretieho veku

    Hlavným cieľom Univerzity tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku je zvýšiť kvalitu života, zmobilizovať osobnostný a intelektuálny potenciál a vytvoriť podmienky pre vznik nových sociálnych väzieb
    obyvateľov nad 40 rokov.
    Univerzita tretieho veku