Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

 

Erasmus kód: SK RUZOMBE01

Erasmus univerzitná charta: 210249-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE       

PIC CODE: 997181826

 

Kontaktné osoby:  

Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

Vedecká pracovníčka, Profesorka
Inštitucionálna Erasmus koordinátorka - (rektorát, m. č. 1.05)
Referentka pre mobility prichádzajúcich/odchádzajúcich Erasmus študentov (štúdium/stáž)
 
Referent pre mobility KA107 (KRAJINY MIMO EÚ)  
 

Konzultačné hodiny

Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
Štvrtok: 8:30 - 11:30
Po dohode e-mailom je konzultácia možná aj v inom termíne