Hrabovská cesta 1 A
  034 01 Ružomberok

  IČO: 37801279

  DIČ:  2021512427

   

  Erasmus kód: SK RUZOMBE01

  Erasmus univerzitná charta: 210249-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE       

  PIC CODE: 997181826

  OID: E10192133

   

  Kontaktné osoby:  

  Prorektorka pre medzinárodné vzťahy

  Inštitucionálna Erasmus koordinátorka - (rektorát, m. č. 1.05)
  Referentka pre mobility prichádzajúcich/odchádzajúcich Erasmus študentov (štúdium/stáž)
   
  Referent pre mobility KA107 (KRAJINY MIMO EÚ)  
   

  Konzultačné hodiny

  Utorok: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
  Streda: 8:30 - 11:30; 13:00 - 14:30
  Štvrtok: 8:30 - 11:30
  Po dohode e-mailom je konzultácia možná aj v inom termíne