Úspechy a ocenenia študentov TF KU

    Významné úspechy a domáce a zahraničné ocenenia študentov Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Úspechy a ocenenia študentov TF KU

    Medzi úspechy študentov Teologickej fakulty KU patria umiestnenia doktorandov na II. Kresťanskej študentsko- vedeckej konferencii v Karpatskej kotline v roku 2010, ktorá sa konala v maďarskom Szegede, a to Zuzany Adamovskej (3. miesto v pastorálno-teologickej sekcii) a Martina Kahanca (osobitné ocenenie).517 Na III. Medzinárodnej kresťanskej študentsko-vedeckej konferencii v Karpatskej kotline v roku 2011, ktorú organizovala Teologická vysoká škola Ferenca Gála v Szegede, boli za vedeckú prácu a jej prezentáciu ocenení študenti Lucia Gállová (1. miesto v sekcii Pedagogika – andragogika – psychológia – komunikácia a médiá), Katarína Sabolová (2. miesto v sekcii Sociálne vedy), Gabriela Genčúrová (3. miesto v sekcii História a etnografia II.). Mimoriadne ocenenie v sekcii Cirkevné právo – pastorálna a praktická teológia získali Katarína Hudáková a Jana Mitrová.