Sekretariát kvestora

Dominika Průchová

Asistentka, Sekretariát kvestora

Oddelenie ekonomiky, účtovníctva a správy majetku

Vedúca oddelenia:

 

Referát pre riadenie ľudských zdrojov a mzdy

Mgr. Iveta Bajčiová

Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

Oddelenie prevádzky, služieb, BOZP a PO

vedúca oddelenia:

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenie KU

vedúca oddelenia:

 

Referát investičných činností, nákupu a verejného obstarávania

Referát registratúry, spisovej služby a archívu

Referát pre projektovú činnosť

Referát bezpečnostného manažmentu, civilnej ochrany, GDPR

Oddelenie infraštruktúry IT a informačných systémov

Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: uikt[zavinac]ku.sk
http://uikt.ku.sk

Ing. Vendelín Ružička

Technik, Informatik, Správca AiS2, Vývojár aplikačného softvéru, Nepedagogický zamestnanec

Ing. Peter Debnár

Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec