Sekretariát kvestora

  Dominika Průchová

  Asistentka, Sekretariát kvestora

  Oddelenie ekonomiky, účtovníctva a správy majetku

  Vedúca oddelenia:

   

  Mgr. Alena Zaťková

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa

  Referát pre riadenie ľudských zdrojov a mzdy

  Oddelenie prevádzky, služieb, BOZP a PO

  vedúca oddelenia:

   

  Ubytovacie a stravovacie zariadenie KU

  vedúca oddelenia:

   

  Referát investičných činností, nákupu a verejného obstarávania

  Referát registratúry, spisovej služby a archívu

  Referát pre projektovú činnosť

  Referát bezpečnostného manažmentu, civilnej ochrany, GDPR

  Oddelenie infraštruktúry IT a informačných systémov

  Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok
  tel.: +421 44 430 46 93
  e-mail: uikt[zavinac]ku.sk
  http://uikt.ku.sk

  Ing. Vendelín Ružička

  Informatik, Správca AiS2, Vývojár aplikačného softvéru, Nepedagogický zamestnanec

  Ing. Peter Debnár

  Informatik, Správca siete, Nepedagogický zamestnanec