Oddelenie zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: 

  • systémová a metodická činnosť pri správe sieťových operačných systémov
  • systémová a metodická činnosť pri implementácii a správe informačných systémov
  • systémová a metodická činnosť pri implementácii a správe zložitých počítačových sietí typu WAN

Ing. Peter Debnár

Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec