Oddelenie zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: 

    • systémová a metodická činnosť pri správe sieťových operačných systémov
    • systémová a metodická činnosť pri implementácii a správe informačných systémov
    • systémová a metodická činnosť pri implementácii a správe zložitých počítačových sietí typu WAN

    Ing. Peter Debnár

    Informatik, Správca siete, Nepedagogický zamestnanec