Oddelenie zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: 

  • systémová a metodická činnosť pri správe sieťových operačných systémov
  • systémová a metodická činnosť pri implementácii a správe informačných systémov
  • systémová a metodická činnosť pri implementácii a správe zložitých počítačových sietí typu WAN

  Ing. Peter Debnár

  Informatik, Správca siete

  Ing. Rudolf Kollár

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec