Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA131 - mimo EÚ

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA131 - mimo EÚ

  Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

  Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili pre zahraničných študentov a pracovníkov kultúrno-spoločenský program v rámci ktorého navštívili...
  KU v Ružomberku má svoje zastúpenie v dozornej rade SAAIC

  KU v Ružomberku má svoje zastúpenie v dozornej rade SAAIC

  Dňa 20. apríla 2022 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), ktorého cieľom bolo sumarizovať projektové obdobie...
  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž absolventa KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž absolventa KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda štúdium/stáž KA131, 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda štúdium/stáž KA131, 2022/2023

  Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka vysokoškolákom z Ukrajiny možnosť pokračovať v štúdiu.
  Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi

  Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili v priestoroch Univerzitnej knižnice KU Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi,...
  Mobility po "španielsky"

  Mobility po "španielsky"

  od 4. do 6. apríla 2022
  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA 131 2022/2023

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA 131 2022/2023

  Zorganizovali sme informačný seminár k aktuálnej výzve študentských mobilít Erasmus+

  Zorganizovali sme informačný seminár k aktuálnej výzve študentských mobilít Erasmus+

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU dnes pripravili informačný seminár k aktuálnej výzve prihlasovania sa na študentské mobility v rámci programu Erasmus+. Záujemcom...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov a študentov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA131 - mimo EÚ

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov a študentov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA131 - mimo EÚ

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2021-2022 II. kolo

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2021-2022 II. kolo

  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Vítame nových Erasmus+ študentov

  Vítame nových Erasmus+ študentov

  Aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii aj tento semester bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku študovať skupinka zahraničných študentov.
  Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

  Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

  Aj napriek pandemickým opatreniam Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku zrealizoval 3. decembra 2021 tradičné Mikulášske stretnutie (aj keď v online forme), na ktorom sa...
  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2. kolo, 2021/2022

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2. kolo, 2021/2022

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2. kolo, 2021/2022

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2. kolo, 2021/2022

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda - štúdium KA131, 2021/2022

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda - štúdium KA131, 2021/2022