Výzva NŠP 2023/2024

  Výzva NŠP 2023/2024

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA131 2023/2024

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA131 2023/2024

  Výzva na prihlasovanie: BIP - krátkodobá mobilita Erasmus+ KA131

  Výzva na prihlasovanie: BIP - krátkodobá mobilita Erasmus+ KA131

  Ak ostanete takí, akí ste, silní vo svojej identite a tradíciách, jedného dňa nás možno zachránite, tvrdí francúzska študentka

  Ak ostanete takí, akí ste, silní vo svojej identite a tradíciách, jedného dňa nás možno zachránite, tvrdí francúzska študentka

  V prvom rade buďte hrdí na svoju vlasť. Vďaka môjmu cestovaniu po Slovensku som si uvedomila ohromnú krásu vašej krajiny a jej tradícií. Oceňujem tiež vašu slobodu myslenia. Uchovajte si...
  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ krátkodobá mobilita doktoranda KA131 2022/2023, 2. kolo

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ krátkodobá mobilita doktoranda KA131 2022/2023, 2. kolo

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 II. kolo 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 II. kolo 2022/2023

  Valné zhromaždenie FUCE v Tirane s účasťou KU v Ružomberku

  Valné zhromaždenie FUCE v Tirane s účasťou KU v Ružomberku

  Catholic University “Our Lady of Good Counsel” v Tirane hostila v dňoch 20.-22. októbra 2022 Valné zhromaždenie Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE). Federácia založená v...
  Štipendiá DAAD do Nemecka

  Štipendiá DAAD do Nemecka

  Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej ponuke štipendií DAAD do Nemecka pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2022-2023 II. kolo

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2022-2023 II. kolo

  Výzva na prihlasovanie: mobility Erasmus+ KA107 a KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobility Erasmus+ KA107 a KA171

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 a KA171 (mobility s...
  Erasmus mobilita na Kjótskej univerzite. Japonská presnosť, pohostinnosť a surové ryby

  Erasmus mobilita na Kjótskej univerzite. Japonská presnosť, pohostinnosť a surové ryby

  Výzva na prihlasovanie: krátkodobá mobilita doktoranda Erasmus+ KA131 LS 2022/2023

  Výzva na prihlasovanie: krátkodobá mobilita doktoranda Erasmus+ KA131 LS 2022/2023

  35 rokov Erasmu

  35 rokov Erasmu

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si spolu so študentmi KU pripomenul 35 rokov programu Erasmus+ vedomostným kvízom. Za účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné...
  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2022-2023

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2022-2023

  Nové dohody o spolupráci v rámci programu Erasmus+

  Nové dohody o spolupráci v rámci programu Erasmus+

  SAAIC oslávila 30 rokov

  SAAIC oslávila 30 rokov

  Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) sa 10. mája v Moyzesovej sieni v Bratislave streli členovia Správnej a Dozornej rady...
  Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

  Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili pre zahraničných študentov a pracovníkov kultúrno-spoločenský program v rámci ktorého navštívili...