Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA131 2024/2025

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA131 2024/2025

  Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

  Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

  Štáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Bruseli

  Štáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Bruseli

  Dovoľujeme si Vám dať do Vašej pozornosti možnosti stáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131

  Catholic Univeristies Partnership

  Catholic Univeristies Partnership

  „Významné osobnosti katolíckych univerzít a ich príbehy“
  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 I. kolo 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 I. kolo 2023/2024

  Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU dáva do pozornosti už 13. ročník podujatia Central European Joint Infodays 2023, ktorý organizujú národné agentúry z Českej republiky,...
  TCA - Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  TCA - Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Academic Recognition: Challenges in National...
  TCA - Initial teacher education

  TCA - Initial teacher education

  Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých na tematický seminár Initial teacher...
  TCA - How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

  TCA - How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

  Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na kontaktný seminár How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills, ktorý...
  Spomienky na mobility Erasmus+ 2022/2023

  Spomienky na mobility Erasmus+ 2022/2023

  Osobné stretnutia pracovníkov univerzít vo forme mobility výučba/školenie prispievajú k nestálemu skvalitňovaniu kontaktov s partnerskými univerzitami, hľadajúc nové možnosti.
  Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko

  Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko

  pre postdoktorandov (SK do AT)
  Erasmus zmenil môj uhol pohľadu, dal mi silu a formoval moje myslenie

  Erasmus zmenil môj uhol pohľadu, dal mi silu a formoval moje myslenie

  Štúdium či výučba na vysokej škole sú spojené so získavaním vedomostí, rozvojom zručností, ale prinášajú aj skúsenosti na celý život.
  Erasmus mobilita v Ľvove

  Erasmus mobilita v Ľvove

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž absolventa KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž absolventa KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda štúdium/stáž KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda štúdium/stáž KA131, 2023/2024