Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU dáva do pozornosti už 13. ročník podujatia Central European Joint Infodays 2023, ktorý organizujú národné agentúry z Českej republiky,...
  TCA - Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  TCA - Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Academic Recognition: Challenges in National...
  TCA - Initial teacher education

  TCA - Initial teacher education

  Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých na tematický seminár Initial teacher...
  TCA - How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

  TCA - How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

  Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na kontaktný seminár How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills, ktorý...
  Spomienky na mobility Erasmus+ 2022/2023

  Spomienky na mobility Erasmus+ 2022/2023

  Osobné stretnutia pracovníkov univerzít vo forme mobility výučba/školenie prispievajú k nestálemu skvalitňovaniu kontaktov s partnerskými univerzitami, hľadajúc nové možnosti.
  Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko

  Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko

  pre postdoktorandov (SK do AT)
  Erasmus zmenil môj uhol pohľadu, dal mi silu a formoval moje myslenie

  Erasmus zmenil môj uhol pohľadu, dal mi silu a formoval moje myslenie

  Štúdium či výučba na vysokej škole sú spojené so získavaním vedomostí, rozvojom zručností, ale prinášajú aj skúsenosti na celý život.
  Erasmus mobilita v Ľvove

  Erasmus mobilita v Ľvove

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ štúdium KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž absolventa KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ stáž absolventa KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda štúdium/stáž KA131, 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda štúdium/stáž KA131, 2023/2024

  Výzva NŠP 2023/2024

  Výzva NŠP 2023/2024

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA107 a Erasmus+ KA171

  Video súťaž OLS

  Video súťaž OLS

  Video súťaž #OLSCommunityStories je príležitosťou využiť svoje jazykové znalosti a vyhrať 10 cestovných lístkov Interrail Global Pass na cestovanie po Európe.
  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA131 2023/2024

  Výzva na prihlasovanie: mobilita študenta Erasmus+ KA131 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA107 a KA171 2022/2023

  Výzva na prihlasovanie: BIP - krátkodobá mobilita Erasmus+ KA131

  Výzva na prihlasovanie: BIP - krátkodobá mobilita Erasmus+ KA131

  Ak ostanete takí, akí ste, silní vo svojej identite a tradíciách, jedného dňa nás možno zachránite, tvrdí francúzska študentka

  Ak ostanete takí, akí ste, silní vo svojej identite a tradíciách, jedného dňa nás možno zachránite, tvrdí francúzska študentka

  V prvom rade buďte hrdí na svoju vlasť. Vďaka môjmu cestovaniu po Slovensku som si uvedomila ohromnú krásu vašej krajiny a jej tradícií. Oceňujem tiež vašu slobodu myslenia. Uchovajte si...