Erasmus+ zamestnanec (KA131, KA171)

    Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na zahraničných partnerských univerzitách. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.
    Erasmus+ zamestnanec (KA131, KA171)