Na ustanovujúcom zasadnutí Správnej rady KU konaného dňa 16.01.2024 bola kreovaná Správna rada KU v súlade s § 40 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Meno, priezvisko Zvolený / vymenovaný
  Obdobie od Obdobie do
  J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
  predseda SR KU
  ministrom 1.9.2023 31.8.2028
  Ing. Miloslav Čurilla, PhD.
  podpredseda SR KU
  SR KU 16.1.2024 15.1.2029
  PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
  tajomník SR KU
  SR KU 16.1.2024  
  Mons. Bernard Bober ministrom 1.9.2023 31.8.2025
  prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA ministrom 1.9.2023 31.8.2025
  Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. AS KU 23.8.2023 22.8.2028
  Ing. Anton Barcík AS KU 29.11.2023 28.11.2028
  JUDr. Ing. Jaroslav Komora AS KU 29.11.2023 28.11.2025

   

  Kontakt:

  Správna rada Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. - tajomník SR KU
  Phone: +421 919438666
  Email: tajomniksr@ku.sk

  Správy o činnosti SR KU (2024-2029)