Meno, priezvisko Na návrh Obdobie od Obdobie do
  Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., predseda SR KU  ministra  20.5.2021 19.5.2027
  Ing. Imrich Béreš, člen  rektora 27.5.2019 26.5.2025
  Ing. Miloslav Čurilla, podpredseda SR KU  rektora 15.12.2020 14.12.2026
  JUDr. Emil Maretta, PhD., člen
   ministra  20.5.2021  19.5.2027
  Ing. Erika Jurinová, člen  ministra 29.3.2018 28.3.2024
  Mgr. Richard Vašečka, člen  ministra 23.7.2020 22.7.2026
  Mons. Bernard Bober,
  veľký kancelár KU, člen
   rektora  18.10.2019 17.10.2025
  Mário Tomášik, člen ministra 20.5.2021 19.5.2027
  MUDr. Tomáš Sieber, MPH, člen  rektora  24.5.2021 23.5.2027
  JUDr. Ing. Jaroslav Komora, člen  rektora 7.12.2018 6.12.2024

  PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., člen

   zamestnanecká časť AS KU 7.12.2018 6.12.2022

  MUDr. Igor Čombor, PhD., člen 

   rektora    4.11.2019  3.11.2025