Časopisy na KU

Informačné a odborné časopisy na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Časopisy na KU

Odborné časopisy:

Odborné časopisy:

       ceeol full

       ceeol full

       ceeol full

       ceeol full

       ceeol full

       ceeol full

  • Verbum, Časopis pre kresťanskú kultúru

(Od ročníka 2021 vydáva časopis Verbum Spoločenstvo Ladislava Hanusa.)

 

  • Reflexie, Kompendium teórie a praxe podnikania (PF KU)

       ceeol full


Študentské časopisy: