Rektor Katolíckej univerzity

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent

  Prorektor pre vedu a umenie

  Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility

  Prorektor pre vzdelávanie

  PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre vzdelávanie, Docent

  Kvestor

  PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Spolupracovník z iného pracoviska KU, Vedecký pracovník