Rektor Katolíckej univerzity

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent

  Prorektorka pre vedu a umenie

  Prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility

  prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

  Vedecká pracovníčka, Profesorka

  Prorektorka pre vzdelávanie

  PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH

  Vysokoškolská učiteľka, Prorektorka pre vzdelávanie, Odborná asistentka

  Kvestor

  PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.

  Spolupracovník z iného pracoviska KU, Vedecký pracovník