Adresa - rektorát
  Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok
  Slovenská republika

  E-mailové schránky pracovníkov KU sú vo formáte: meno.priezvisko@ku.sk (bez diakritiky)

  IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
  DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
  IČ DPH Katolícka univerzita v Ružomberku: SK20 21 51 24 27

   

  Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
  Bežný účet (v EUR): SK 57 8180 0000 0070 0008 5923
  Účet dary a granty: SK38 8180 0000 0070 0008 5974

   

  Ako informovať zahraničných darcov o bankovom spojení Katolíckej univerzity v Ružomberku

  pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene: PLEASE PAY TO (NAME AND ADDRESS OF THE BANK):
  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 910 05 Bratislava, Slovakia
  B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBAXXX
  BENEFICIARY´S ACCOUNT No. (IBAN): SK38 8180 0000 0070 0008 5974
  BENEFICARY THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE CLIENT OF STATE TREASURY:
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia
  REMMITANCE INFORMATION (E.G. INVOICE NO., PAYMENT TITLE, PENALTY NUMBER, ATTN...): KU