Medzinárodné vzťahy

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Spolupracujeme s viac ako 100 zahraničnými univerzitami po celom svete
  Medzinárodné vzťahy

  Mobility študentov a zamestnancov

  Mobility študentov a zamestnancov, ako aj mobility prichádzajúcich študentov a pracovníkov, sú považované za dôležitú časť internacionalizácie univerzity. Väčšina mobilít sa uskutočňuje cez program Erasmus+. Ostatné programy pre výmenu študentov a zamestnancov zahŕňajú Národný štipendijný program a mobility tzv. Free moverov.

  KU je členom Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, Európskej federácie katolíckych univerzít a ďalších organizácií. V súčasnosti ponúka viaceré kurzy pre zahraničných poslucháčov v angličtine, taliančine, nemčine a ruštine. Každý akademický rok pozýva zahraničných odborníkov, aby vyučovali na KU.

  Kam môžem vycestovať?

  Kam môžem vycestovať?

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Viac ako 100 medziinštitucionálnych dohôd bolo podpísaných so zahraničnými univerzitami. To umožňuje rôzne formy spolupráce so zahraničnými partnermi vo výskume a vzdelávacích projektoch.

  Partnerské univerzity

  Novinky

  Štáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Bruseli

  Štáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Bruseli

  Dovoľujeme si Vám dať do Vašej pozornosti možnosti stáže pre študentov a študentky slovenských vysokých škôl v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
  Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

  Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131