Medzinárodné vzťahy

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Spolupracujeme s viac ako 100 zahraničnými univerzitami po celom svete
  Medzinárodné vzťahy

  Mobility študentov a zamestnancov

  Mobility študentov a zamestnancov, ako aj mobility prichádzajúcich študentov a pracovníkov, sú považované za dôležitú časť internacionalizácie univerzity. Väčšina mobilít sa uskutočňuje cez program Erasmus+. Ostatné programy pre výmenu študentov a zamestnancov zahŕňajú Národný štipendijný program a mobility tzv. Free moverov.

  KU je členom Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, Európskej federácie katolíckych univerzít a ďalších organizácií. V súčasnosti ponúka viaceré kurzy pre zahraničných poslucháčov v angličtine, taliančine, nemčine a ruštine. Každý akademický rok pozýva zahraničných odborníkov, aby vyučovali na KU.

  Kam môžem vycestovať?

  Kam môžem vycestovať?

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Viac ako 100 medziinštitucionálnych dohôd bolo podpísaných so zahraničnými univerzitami. To umožňuje rôzne formy spolupráce so zahraničnými partnermi vo výskume a vzdelávacích projektoch.

  Partnerské univerzity

  Novinky

  Valné zhromaždenie FUCE v Tirane s účasťou KU v Ružomberku

  Valné zhromaždenie FUCE v Tirane s účasťou KU v Ružomberku

  Catholic University “Our Lady of Good Counsel” v Tirane hostila v dňoch 20.-22. októbra 2022 Valné zhromaždenie Európskej federácie katolíckych univerzít (FUCE). Federácia založená v...
  Erasmus mobilita na Kjótskej univerzite. Japonská presnosť, pohostinnosť a surové ryby

  Erasmus mobilita na Kjótskej univerzite. Japonská presnosť, pohostinnosť a surové ryby

  Výzva na prihlasovanie: mobility Erasmus+ KA107 a KA171

  Výzva na prihlasovanie: mobility Erasmus+ KA107 a KA171

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 a KA171 (mobility s...