Medzinárodné vzťahy

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Spolupracujeme s viac ako 100 zahraničnými univerzitami po celom svete
  Medzinárodné vzťahy

  Mobility študentov a zamestnancov

  Mobility študentov a zamestnancov, ako aj mobility prichádzajúcich študentov a pracovníkov, sú považované za dôležitú časť internacionalizácie univerzity. Väčšina mobilít sa uskutočňuje cez program Erasmus+. Ostatné programy pre výmenu študentov a zamestnancov zahŕňajú Národný štipendijný program a mobility tzv. Free moverov.

  KU je členom Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, Európskej federácie katolíckych univerzít a ďalších organizácií. V súčasnosti ponúka viaceré kurzy pre zahraničných poslucháčov v angličtine, taliančine, nemčine a ruštine. Každý akademický rok pozýva zahraničných odborníkov, aby vyučovali na KU.

  Kam môžem vycestovať?

  Kam môžem vycestovať?

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Viac ako 100 medziinštitucionálnych dohôd bolo podpísaných so zahraničnými univerzitami. To umožňuje rôzne formy spolupráce so zahraničnými partnermi vo výskume a vzdelávacích projektoch.

  Partnerské univerzity

  Novinky

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 I. kolo 2023/2024

  Oznámenie o výsledku výberového konania - Erasmus+ mobilita zamestnancov KA131 I. kolo 2023/2024

  Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU dáva do pozornosti už 13. ročník podujatia Central European Joint Infodays 2023, ktorý organizujú národné agentúry z Českej republiky,...
  TCA - Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  TCA - Academic Recognition: Challenges in National and European Context

  Pozývame zástupcov zo sektora školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Academic Recognition: Challenges in National...