Medzinárodné vzťahy

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Spolupracujeme s viac ako 100 zahraničnými univerzitami po celom svete
  Medzinárodné vzťahy

  Mobility študentov a zamestnancov

  Mobility študentov a zamestnancov, ako aj mobility prichádzajúcich študentov a pracovníkov, sú považované za dôležitú časť internacionalizácie univerzity. Väčšina mobilít sa uskutočňuje cez program Erasmus+. Ostatné programy pre výmenu študentov a zamestnancov zahŕňajú Národný štipendijný program a mobility tzv. Free moverov.

  KU je členom Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, Európskej federácie katolíckych univerzít a ďalších organizácií. V súčasnosti ponúka viaceré kurzy pre zahraničných poslucháčov v angličtine, taliančine, nemčine a ruštine. Každý akademický rok pozýva zahraničných odborníkov, aby vyučovali na KU.

  Kam môžem vycestovať?

  Kam môžem vycestovať?

  Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracuje nielen s univerzitami v Európe, ale aj s vysokoškolskými inštitúciami v iných krajinách. Viac ako 100 medziinštitucionálnych dohôd bolo podpísaných so zahraničnými univerzitami. To umožňuje rôzne formy spolupráce so zahraničnými partnermi vo výskume a vzdelávacích projektoch.

  Partnerské univerzity

  Novinky

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2021-2022 II. kolo

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2021-2022 II. kolo

  Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

  Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

  Aj napriek pandemickým opatreniam Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku zrealizoval 3. decembra 2021 tradičné Mikulášske stretnutie (aj keď v online forme), na ktorom sa...
  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda - štúdium KA131, 2021/2022

  Oznámenie o výsledku výberového konania – ERASMUS+ krátkodobá mobilita doktoranda - štúdium KA131, 2021/2022