Pridelenie ubytovania

   V prípade otázok a nejasností vám je UaSZ k dispozícii na adrese:

  ubytovanie@ku.sk

  ŽIADOSTI O UBYTOVANIE 2021/2022

   

  Študenti  1.Bc  a  1.Mgr:

  Žiadosť o pridelenie ubytovania pre budúcich študentov 1.Bc a 1.Mgr bude doručená študentom poštou, spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

  Termín odovzdania: 15.7.2021.

   

  Študenti ostatných ročníkov:

  Žiadosť o pridelenie ubytovania (pre starších študentov) - je k dispozícií na stiahnutie TU

  Termín odovzdania: 30.6.2021.

  Poznámka: Ubytovanie vyšších ročníkov bude podmienené počtom voľných ubytovacích kapacít.

   

  Študenti ostatných ročníkov študujúcich odbor MANAŽMENT so záujmom o UBYTOVANIE v POPRADE.

  Termín odovzdania: 7.7.2021.

   

  Informácia ohľadom vyplnenia kolónky "PRIEMERNÝ PROSPECH". Študenti, ktorí aktuálne študujú prvý ročník bakalárskeho štúdia uvádzajú do kolónky priemerný prospech priemer len za obdobie - zimný semester. Študenti vyšších ročníkov uvádzajú priemerný prospech za celý predchádzajúci akademický rok.