Adresa

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Ubytovacie a stravovacie zariadenia
  Hrabovská cesta 1/A
  034 01 Ružomberok

  email: ubytovanie@ku.sk

  Úradné hodiny

  Utorok:  7:00 - 11:00 a 12:00 - 13:30 hod. Hrabovská cesta 1/A
  Štvrtok: 7:00 - 11:00 a 12:00 - 13:30 hod. Hrabovská cesta 1/A

  Riaditeľka