Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta je zakladajúcou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku a aj jej najväčšou fakultou. Pripravuje budúcich učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, odborníkov v cudzích jazykoch, umelcov, manažérov a ďalších. Fakulta má detašované pracoviská v Poprade a v Levoči. Na fakulte pôsobí Centrum celoživotného vzdelávania.
Pedagogická fakulta

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo a pedagogické vedy

 • učiteľstvo geografie v kombinácii
 • učiteľstvo biológie v kombinácii
 • učiteľstvo chémie v kombinácii
 • učiteľstvo matematiky v kombinácii
 • učiteľstvo informatiky v kombinácii
 • učiteľstvo informatiky jednoodborové
 • učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborové
 • učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové
 • učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové
 • učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové
 • pedagogika
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)
 • špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Levoča)
 • špeciálna pedagogika

Logopédia a liečebná pedagogika

 • liečebná pedagogika (Levoča)

Sociálna práca

 • sociálna práca

Ekonómia a manažment

• manažment (Poprad)

 

Magisterské štúdium

Učiteľstvo a pedagogické vedy

 • učiteľstvo geografie v kombinácii
 • učiteľstvo biológie v kombinácii
 • učiteľstvo matematiky v kombinácii
 • učiteľstvo informatiky v kombinácii
 • učiteľstvo informatiky jednoodborové
 • učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
 • učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové
 • učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové
 • učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii
 • učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové
 • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Levoča)

Sociálna práca

 • sociálna práca

Ekonómia a manažment

 • ekonomika a manažment podniku (Poprad)

 

Doktorandské štúdium

Učiteľstvo a pedagogické vedy

 • predškolská a elementárna pedagogika
 • didaktika hudby

Sociálna práca

 • sociálna práca

Detailná ponuka štúdia na Pedagogickej fakulte