Pedagogická fakulta

  Pedagogická fakulta je zakladajúcou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku a aj jej najväčšou fakultou. Pripravuje budúcich učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, odborníkov v cudzích jazykoch, umelcov, manažérov a ďalších. Fakulta má detašované pracoviská v Poprade a v Levoči. Na fakulte pôsobí Centrum celoživotného vzdelávania.
  Pedagogická fakulta

  Bakalárske štúdium

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  • učiteľstvo geografie v kombinácii
  • učiteľstvo biológie v kombinácii
  • učiteľstvo chémie v kombinácii
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii
  • učiteľstvo informatiky v kombinácii
  • učiteľstvo informatiky jednoodborové
  • učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry jednoodborové
  • učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové
  • učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové
  • učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové
  • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové
  • pedagogika
  • predškolská a elementárna pedagogika
  • predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín (Levoča)
  • špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Levoča)
  • špeciálna pedagogika

  Logopédia a liečebná pedagogika

  • liečebná pedagogika (Levoča)

  Sociálna práca

  • sociálna práca

  Ekonómia a manažment

  • manažment (Ružomberok)

   

  Magisterské štúdium

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  • učiteľstvo geografie v kombinácii
  • učiteľstvo biológie v kombinácii
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii
  • učiteľstvo informatiky v kombinácii
  • učiteľstvo informatiky jednoodborové
  • učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii
  • učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo náboženskej výchovy jednoodborové
  • učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové
  • učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii
  • učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové
  • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (Levoča)

  Sociálna práca

  • sociálna práca

  Ekonómia a manažment

  • ekonomika a manažment podniku (Ružomberok)

   

  Doktorandské štúdium

  Učiteľstvo a pedagogické vedy

  • predškolská a elementárna pedagogika
  • didaktika hudby

  Sociálna práca

  • sociálna práca

  Detailná ponuka štúdia na Pedagogickej fakulte