Tovary pre študentov so špecifickými potrebami a doplnky IKT

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1: Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača

Dátum zverejnenia: 28. 11. 2017