Pre nevidiacich študentov zabezpečujeme tlač študijných materiálov na braillovej tlačiarni. Tlačiareň je umiestnená v priestoroch Univerzitnej knižnice na 2. poschodí. Tlač zabezpečuje zaškolená študentka. Asistent nevidiaceho študenta nám pošle poznámky, ktoré chce vytlačiť na email.