Elektroinštalačný materiál pre potreby údržby KU v Ružomberku na obdobie 18 mesiacov