Kuriér KU (ISSN 1337-463X)

  Informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Aktuálne číslo: KURIÉR 2/2023

  • TE DEUM 2023: Spoznávajme a vyznávajme pravdu
  • KU spoluzakladateľom Siete univerzít troch morí
  • Nový univerzitný kaplán
  • RIP Jozef Žvanda: Ježiš na mňa pozeral s láskou...

  Zobraziť aktuálne číslo

  Aktuálne číslo: KURIÉR 2/2023