Štúdium na Katolíckej univerzite

    Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Študuj na Katolíckej Univerzite v Ružomberku
    Štúdium na Katolíckej univerzite