OD-UBYTOVANIE

  Všetky podklady potrebné k ukončeniu ubytovania budete mať pochystané na vrátnici.

  Vás prosím o zrealizovanie odubytovania na vrátnici /nahlásiť min. 5 pracovných dní vopred na email ubytovanie@ku.sk

  Z vašej strany je potrebné vysporiadať a odovzdať nasledovné:
  ● vyplnené tlačivo „odubytovania“ - k dispozícií na vrátnici

  • dodatok k zmluve o ubytovaní - bude pripravený na vrátnici
   ● vrátiť kľúč od izby a ubytovací preukaz
   ● poriadenú/čistú izbu s hyg. zariadením (t.j. v stave v akom bola prevzatá na začiatku ak. roka)
   ● vrátiť zapožičané príslušenstvo (ak nejaké bolo)
   ● v prípade, že nemáte uhradenú chladničku - doplatiť pri odchode na vrátnici (čistú chladničku vrátiť do skladu)

   

  POKYNY K ODUBYTOVANIU:

  * po vstupe na internát použijete dezinfekciu na ruky, vstup možný len s rúškom

  * na vrátnici dostanete všetky tlačivá potrebné k odubytovaniu (ktoré po skončení odubytovania odovzdáte)

   

  POPLATOK ZA MINICHLADNIČKU

  Študenti z izby, kde sa nachádza nevyplatený poplatok za chladničku - prosím vysporiadať. Chladničku vyčistiť a vrátiť do skladu!

   

  ZÁVADY A POŠKODENIA

  V prípade, že sa na vašej izbe vyskytne akákoľvek závada, resp. poškodenie či už maľovky/nábytku alebo akéhokoľvek majetku v izbe, za ktorý zodpovedáte - tento fakt prosím uviesť do tlačiva na odubytovanie.

   

  PORIADOK A ČISTOTA:

  Študent po sebe zanechá čistú izbu resp. spoločné priestory v bunke. Izba nebude skontrolovaná bezprostredne v čase vášho odchodu. Kontrola izby prebehne o čosi neskôr, aby sme eliminovali zbytočný kontakt à v záujme ochrany seba,  aj druhých.

   

  Za poriadok a čistotu rozumieme:

  IZBA: umyť podlahu, zalepené stoly, vyčistiť kôš,

  KÚPEĽŇA:  dôkladne vyčistiť kúpeľňu (vyrajbať sprchový kút, vybrať a vyčistiť odtokovú lištu, umyť umývadlo a záchod). Mokré neznamená čisté....

  Za nedostatky zodpovedajú všetci ubytovaní na izbe resp. bunke spoločne.

   

  V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok, vám bude siahnuté na ubytovaciu zábezpeku a tiež bude tento fakt, zohľadnený pri prideľovaní ubytovania v nasledujúcom ak. období (čo je aj jedným z kritérií pre možné pridelenie ubytovania)

  Preto po vstupe do objektu, buďte prosím disciplinovaný, v kľude sa pobalíte, vysporiadate čo máte, vyčistíte po sebe obývané priestory na izbe a odubytujete sa.

                                                                                                                                                                              

  Ďakujeme