Oddychová zóna je vybavená šiestimi elektrickými polohovateľnými kreslami, televízorom, je v nej priestor i pre pohybové aktivity. Študenti si v nej môžu taktiež zahrať  x-box alebo sa učiť.

    V relaxačnej miestnosti je pre študentov so špecifickými potrebami poskytovaná fyzioterapia a polohovanie. Túto službu zabezpečuje študentka Fakulty zdravotníctva. Fyzioterapia a polohovanie sú vhodné najmä pre študentov po detskej mozgovej obrne, s pohybovými problémami a s bolesťami chrbtice. Relaxačná miestnosť je vybavená rôznymi strojmi a pomôckami na cvičenie.