Dodávka a montáž interiérových žalúzií a látkových roliet

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha 1: Technické parametre

Príloha 2: Cenová ponuka

Príloha 3: Čestné vyhlásenie

Príloha 4: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha 5: Zmluva o dielo

Dátum zverejnenia: 15. 7. 2019