Dodávka a montáž interiérových žalúzií a látkových roliet

  Výzva na predkladanie ponúk

  Príloha 1: Technické parametre

  Príloha 2: Cenová ponuka

  Príloha 3: Čestné vyhlásenie

  Príloha 4: Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Príloha 5: Zmluva o dielo

  Dátum zverejnenia: 15. 7. 2019