Catholic Univeristies Partnership

  Catholic Univeristies Partnership

  Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu s názvom

  „Významné osobnosti katolíckych univerzít a ich príbehy“ 

  ktorú organizuje Katolícka univerzita v Ružomberku spolu s Nanovic Institute for European Studies (University of Notre Dame) v rámci spolupráce partnerstva katolíckych univerzít „CUP“ (Catholic Universities Partnership).

  Dôležitou súčasťou založenia a existencie každej univerzity, a aj tej našej Katolíckej univerzity v Ružomberku sú výnimoční ľudia, ktorí venovali svoj čas a energiu jej rastu. Chceli by sme sa podeliť o príbehy jej zakladateľov a významných osobností a rovnako tak pozývame priateľov z CUP, aby s nami zdieľali príbehy svojich významných osobností.

  Životy a skutky týchto ľudí nám pomôžu lepšie chápať našu minulosť, porozumieť súčasnosti v kontexte úspechov univerzitných zakladateľov a predstavia nám ďalšie možnosti budúceho pokroku našich inštitúcií.

  Konferencia sa uskutoční na Katolíckej univerzite v Ružomberku v termíne od 19. októbra 2023 do 20. októbra 2023 (prebiehať bude v anglickom jazyku).