EURAXESS

  Vitajte v EURAXESS Centre, Vašom spoľahlivom partnerovi na ceste za vedeckým a akademickým úspechom
  EURAXESS

  Čo je Euraxess?

  Euraxess je iniciatíva Európskej komisie zameraná na podporu mobility a kariérneho rozvoja výskumníkov, univerzitných pracovníkov a študentov. Jej cieľom je uľahčiť pohyb výskumníkov a inovátorov medzi krajinami, zvýšiť spoluprácu a podporovať vznik európskeho výskumného priestoru. Na Slovensku tvorí národnú sieť centier EURAXESS 6 pracovísk SAIA, n.o., a to Bratislava, Nitra, Žilina, Banskej Bystrica, Prešov a Košice (euraxess@saia.sk). V súčasnosti sú činnosť a projekty národnej siete EURAXESS financované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskej komisie.

   

  Pre koho je Euraxess určený?

  Program Euraxess je určený pre široké spektrum ľudí v oblasti výskumu a vzdelávania. Patria sem výskumníci, akademickí pracovníci, študenti, ale aj iné osoby, ktoré sa zaujímajú o vedecký výskum a inovácie. 

   

  Čo podporuje Euraxess?

  Euraxess poskytuje široké spektrum služieb a podporných opatrení, aby sa uľahčila a podporila mobilita výskumníkov v Európe. Patria sem informácie o pracovných ponukách, grantových možnostiach, vízach, daňových povinnostiach a ďalších právnych aspektoch týkajúcich sa mobility. Okrem toho Euraxess poskytuje poradenstvo a podporu prostredníctvom svojej siete Euraxess centier v jednotlivých krajinách, ktoré sú tu, aby vám pomohli s každým krokom vášho pohybu.

   

  Táto podpora sa dosahuje prostredníctvom štyroch nástrojov:

  • EURAXESS Jobs – bezplatná databáza voľných pracovných miest vo výskume, grantov a výskumných štipendií pre domácich výskumníkov, ktorá im umožňuje vyhľadávať ponuky na základe zverejnenia vlastného životopisu a  výskumným organizáciám publikovať a prezentovať voľné pracovné miesta a nájsť tak vhodného odborníka na európskej úrovni; ale i nástroj na získavanie zahraničných výskumníkov,
  • EURAXESS Services – sieť kontaktných a servisných centier EURAXESS, ktoré poskytujú bezplatné služby a individuálne poradenstvo domácim a zahraničným výskumníkom pri mobilite.
  • EURAXESS Rights – informácie o Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov, práva a povinnosti výskumníkov
  • EURAXESS Links – pracoviská a portály na prepojenie európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich mimo Európu s európskymi organizáciami

   

  Čo ponúka EURAXESS SERVISNÉ CENTRUM?

  Naše Euraxess servisné centrum zahŕňa široké spektrum služieb a opatrení, ktoré podporujú mobility a kariérny rozvoj výskumníkov, akademických pracovníkov alebo študentov a  napomáhajú odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste hladkému priebehu mobil