Členstvo v Three Seas University Network (3SUN) je zamerané na podporu ekonomického rozvoja krajín strednej Európy prostredníctvom spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Sieť zahŕňa 12 krajín a jej cieľom je synergicky spojiť vedu a biznis na riešenie sociálno-ekonomických výziev. Iniciatíva tiež podporuje partnerstvá a spoločné výskumné programy medzi univerzitami, čo vedie k posilneniu rastu a stability v regióne.

     

    Ciele 

    Cieľom iniciatívy je posilniť medzinárodnú spoluprácu univerzít, zintenzívniť výmenu a rozšíriť výskum, čo by viedlo k dosiahnutiu prestížnych publikácií, veľkých projektov a európskych grantov. Ciele siete zahŕňajú partnerskú spoluprácu v oblasti vedy, spoločný výskum, projekty a vývojové práce, investície do zlepšenia kvality vzdelávania a výskumu, implementáciu inovatívnych riešení vo vzdelávaní, výmenu informácií o ľudských zdrojoch a didaktickej základni, zdieľanie úspechov v oblasti vedy, kultúry a techniky, zhromažďovanie a zdieľanie knižničných a informačných zbierok, podporu komercializácie výsledkov výskumu, aktivity v prospech miestnych a regionálnych komunít a spoluprácu s hospodárstvom a podnikateľmi.

    Iniciatíva Three Seas je zameraná na budúcnosť a vzdelávanie je jej kľúčovým pilierom. Univerzitný sektor 3SI disponuje veľkým intelektuálnym potenciálom a má za cieľ riešiť výzvy budúcnosti.