BUP

  Dňa 18. apríla 2024 sa Katolícka univerzita v Ružomberku stala oficiálnym členom Baltského univerzitného programu.
  BUP

  Baltský univerzitný program je medzinárodná sieť univerzít, ktorá podporuje spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu medzi univerzitami v regióne Baltského mora. Program bol založený v roku 1991 s cieľom podporiť udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia v regióne. BUP sa zameriava na interdisciplinárny prístup k vzdelávaniu a výskumu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, životného prostredia a spoločenských vied a ponúka inovatívne riešenia pre sociálne, ekonomické a environmentálne výzvy. Program je koordinovaný koordinačným sekretariátom na Univerzite v Uppsale vo Švédsku.

   

  Ciele a aktivity Baltského univerzitného programu

  Cieľom Baltského univerzitného programu je podporovať spoluprácu medzi univerzitami a inými vysokými školami v oblasti Baltského mora. Tento program sa zameriava na podporu udržateľného rozvoja v regióne a vzdelávania v oblasti environmentálnych a spoločenských vied.  S týmito cieľmi programu sa spája široká škála aktivít a iniciatív, ktoré zahŕňajú:

  1. Medzinárodné kurzy a semináre: Študenti majú možnosť zúčastniť sa špecializovaných kurzov a seminárov, ktoré pokrývajú témy ako udržateľný rozvoj, environmentálna veda, manažment prírodných zdrojov a ďalšie.
  2. Výskumné projekty: Študenti a akademici môžu spolupracovať na medzinárodných výskumných projektoch, ktoré sa zameriavajú na riešenie aktuálnych problémov regiónu Baltského mora.
  3. Konferencie a workshopy: Program pravidelne organizuje konferencie a workshopy, ktoré poskytujú platformu pre výmenu vedomostí a skúseností medzi odborníkmi z rôznych oblastí.
  4. Výmena študentov a profesorov: BUP podporuje mobilitu študentov a učiteľov, umožňujúc im získať nové skúsenosti a perspektívy prostredníctvom výmenných pobytov.
  5. Publikácie a študijné materiály: Program produkuje množstvo vzdelávacích a výskumných materiálov, ktoré sú dostupné pre študentov a akademikov v rámci siete BUP.

   

  Vďaka spoluúčasti na Baltskom univerzitnom programe má naša univerzita možnosť prispieť k riešeniu dôležitých regionálnych a globálnych problémov a zároveň poskytnúť študentom a akademickým pracovníkom cenné vzdelávacie a výskumné príležitosti.

  Aktuálne otvorené programy

  Aktuálne otvorené online kurzy