Fulbrightov program je jedným z najprestížnejších vzdelávacích výmenných programov, ktorý má významný vplyv na medzinárodné vzťahy. Tento program bol založený v roku 1946 senátorom J. Williamom Fulbrightom s cieľom podporiť vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi krajinami prostredníctvom vzdelávania a kultúrnej výmeny. Program je financovaný Ministerstvom zahraničných vecí USA s finančnými prostriedkami poskytnutými vládou USA a spravované Inštitútom medzinárodného vzdelávania.

   

  Prečo si vybrať Fulbright?

  Program Fulbright ponúka:

  1. Medzinárodnú spoluprácu: Účastníci majú možnosť spolupracovať s prestížnymi univerzitami a výskumnými inštitúciami po celom svete.
  2. Finančnú podporu: Stipendiá pokrývajú náklady na cestu, pobyt, školné a ďalšie výdavky súvisiace so štúdiom alebo výskumom.
  3. Osobný a profesionálny rozvoj: Účastníci získavajú neoceniteľné skúsenosti a kontakty, ktoré im pomáhajú v osobnom a profesionálnom raste.
  4. Kultúrne obohatenie: Fulbrightov program podporuje kultúrnu výmenu a porozumenie, čo prispieva k obohateniu osobného života účastníkov.

  Pre Študentov

  Fulbrightov program poskytuje štipendiá na postgraduálne štúdium v zahraničí. Študenti majú možnosť študovať na prestížnych univerzitách, získať nové vedomosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu v ich budúcej kariére. Program zahŕňa:

  • Pokrytie nákladov na školné a životné náklady
  • Cestovné náklady do a z hostiteľskej krajiny
  • Zdravotné poistenie
  • Podpora pri adaptácii na nové prostredie

  Ponuka Fulbrightových  štipendií pre študentov

  Pre výskumníkov a pedagógov

  Fulbrightov program ponúka štipendiá pre výskumníkov na realizáciu projektov v zahraničí. Tento program umožňuje výskumníkom:

  • Spolupracovať s medzinárodne uznávanými odborníkmi vo svojom odbore
  • Získavať prístup k unikátnym výskumným zdrojom a zariadeniam
  • Publikovať svoje výsledky v medzinárodných vedeckých časopisoch
  • Rozširovať svoje profesijné siete a nadväzovať dlhodobé medzinárodné spolupráce

  Ponuka Fulbrightových  štipendií pre výskumníkov

  Pre odborníkov z praxe

  Fulbrightov program poskytuje príležitosti pre pedagógov na výučbu a výskum v zahraničí. Pedagógovia môžu:

  • Rozvíjať nové metódy výučby a zdieľať svoje skúsenosti s kolegami z iných krajín
  • Posilniť svoje akademické portfólio a získať medzinárodné uznanie
  • Prispievať k vzájomnému porozumeniu a výmene kultúrnych a akademických hodnot

  Ponuka Fulbright  štipendií pre odborníkov z praxe

  Ako sa Prihlásiť

  Záujemcovia o Fulbrightov program môžu náj