Kurz pre organistov a kantorov 2024

  Vzdelávacie podujatie určené pre chrámových organistov
  Začiatok (dátum, čas):30. 6. 2024, 9:00
  Koniec (dátum, čas):5. 7. 2024, 16:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:umelecké a výtvarné
  Odborný gestor:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  V dňoch 30. júna – 5. júla 2024 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov. Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí pedagógovia z Katedry hudby PF KU v Ružomberku – Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková, Janka Bednáriková, Miriam Žiarna, Martina Procházková, David di Fiore a pozvaný hosť: Dávid Postránecký (Česká republika).

  V rámci kurzu ponúkame tieto špecializácie:
  1) hra na organe - rozdelená na tri skupiny:
  a)       základy organovej hry pre začiatočníkov,
  b)       liturgická hra (JKS, LS),
  c)       organová literatúra;
  2) dirigovanie zboru; 
  3) gregoriánsky chorál. 
   
  Okrem týchto špecializácii chceme vytvoriť z účastníkov kurzu spevácky zbor, ktorý bude účinkovať na liturgických sláveniach – každodenných svätých omšiach, ranných chválach a vešperách. Zbor bude slúžiť aj ako cvičné teleso pre tých, ktorí si vyberú špecializáciu "dirigovanie zboru". Ponúkame tiež individuálnu hlasovú výchovu. Do programu sú zaradené aj tematické prednášky so zameraním na hlasovú výchovu, vedenie zboru a sakrálnu a liturgickú hudbu. V súvislosti so zabezpečením kurzu prosíme záujemcov, aby vyplnili a poslali na uvedenú adresu prihlášku (špeciálny formulár). V prípade záujemcov do 18 rokov je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu.
   

  Poplatky účastníka za kurz:

  účastnícky poplatok:              70,- € 
  Účastnícky poplatok sa hradí pri príchode na kurz
  strava - obed:                          5,- €/deň