Ing. Rudolf Kollár

    Informatik, Nepedagogický zamestnanec
    Ing. Rudolf Kollár

    Kde ma nájdete

    Rektorát

    Hrabovská cesta 1A
    034 01, Ružomberok

    Kancelária: 6.04
    Telefón: +421 907 808 084
    Email: rudolf.kollar@ku.sk