Ing. Peter Debnár

Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec
Ing. Peter Debnár

Kde ma nájdete

Rektorát

Hrabovská cesta 1A
03401 Ružomberok

Kancelária: Rektorát 6.04
Telefón: +421918 722 016
Email: peter.debnar@ku.sk