Mgr. Pavol Labuda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  Mgr. Pavol Labuda, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F326
  Telefón: +421918722004
  Email: pavol.labuda@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 11:00
  Štvrtok
  08:00 - 09:00

  Potrebné ohlásiť sa vopred emailom s konkrétnymi otázkami a nechať si potvrdiť konkrétny čas konzultácie.

  ORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Pavol Labuda (1977) je odborným asistentom na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde prednáša filozofiu jazyka a antickú filozofiu. V oblasti filozofie jazyka sa výskumne zaoberá problematikou realizmu-vs-antirealizmu a projektom konceptuálneho inžinierstva. V oblasti antickej filozofie sa výskumne zaoberá teóriami jazyka a významu, najmä v diele Aristotela.