doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD.

    Vysokoškolský učiteľ, Docent
    doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD.

    Kde ma nájdete

    Katedra filozofie

    Hrabovská cesta 1B
    03401 Ružomberok

    Kancelária: F326
    Telefón: +421918722004
    Email: pavol.labuda@ku.sk

    Konzultačne hodiny

    Streda
    08:45 - 09:30
    Štvrtok
    10:00 - 10:45

    Potrebné ohlásiť sa vopred emailom s konkrétnymi otázkami a nechať si potvrdiť konkrétny čas konzultácie.

    ORCIDAcademia.edu

    Profesijná charakteristika

    Pavol Labuda (1977) je odborným asistentom na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde prednáša filozofiu jazyka a antickú filozofiu. V oblasti filozofie jazyka sa výskumne zaoberá problematikou realizmu-vs-antirealizmu a projektom konceptuálneho inžinierstva. V oblasti antickej filozofie sa výskumne zaoberá teóriami jazyka a významu, najmä v diele Aristotela.