35 rokov Erasmu

  35 rokov Erasmu

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si spolu so študentmi KU pripomenul 35 rokov programu Erasmus+ vedomostným kvízom. Za účasť ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné...
  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá...
  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2022-2023

  Výzva na prihlasovanie: mobilita zamestnancov Erasmus+ KA131 2022-2023

  Nové dohody o spolupráci v rámci programu Erasmus+

  Nové dohody o spolupráci v rámci programu Erasmus+

  SAAIC oslávila 30 rokov

  SAAIC oslávila 30 rokov

  Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) sa 10. mája v Moyzesovej sieni v Bratislave streli členovia Správnej a Dozornej rady...
  Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

  Kultúrno-spoločenský program pre zahraničných študentov a pracovníkov

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili pre zahraničných študentov a pracovníkov kultúrno-spoločenský program v rámci ktorého navštívili...
  KU v Ružomberku má svoje zastúpenie v dozornej rade SAAIC

  KU v Ružomberku má svoje zastúpenie v dozornej rade SAAIC

  Dňa 20. apríla 2022 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu), ktorého cieľom bolo sumarizovať projektové obdobie...
  Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka vysokoškolákom z Ukrajiny možnosť pokračovať v štúdiu.
  Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi

  Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku pripravili v priestoroch Univerzitnej knižnice KU Veľkonočné stretnutie so zahraničnými študentmi a pracovníkmi,...
  Mobility po "španielsky"

  Mobility po "španielsky"

  od 4. do 6. apríla 2022
  Zorganizovali sme informačný seminár k aktuálnej výzve študentských mobilít Erasmus+

  Zorganizovali sme informačný seminár k aktuálnej výzve študentských mobilít Erasmus+

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU dnes pripravili informačný seminár k aktuálnej výzve prihlasovania sa na študentské mobility v rámci programu Erasmus+. Záujemcom...
  Vítame nových Erasmus+ študentov

  Vítame nových Erasmus+ študentov

  Aj napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii aj tento semester bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku študovať skupinka zahraničných študentov.
  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

  Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

  Mikulášske stretnutie s Erasmus+ študentmi

  Aj napriek pandemickým opatreniam Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku zrealizoval 3. decembra 2021 tradičné Mikulášske stretnutie (aj keď v online forme), na ktorom sa...
  Opäť sme sa zapojili do aktivity Erasmus Days

  Opäť sme sa zapojili do aktivity Erasmus Days

  Pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku aj tento rok pripravili pre Erasmus študentov kvíz Erasmus+ (+4 your future) a tak sa zapojili do piateho ročníka...
  Erasmus+ letná stáž - príbehy študentov

  Erasmus+ letná stáž - príbehy študentov

  Výzva NŠP 2021/2022

  Výzva NŠP 2021/2022

  Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na...
  Virtuálne mobility na katedre ošetrovateľstva

  Virtuálne mobility na katedre ošetrovateľstva

  O dobrodružstvách z tohtoročných letných stáži Erasmus+

  O dobrodružstvách z tohtoročných letných stáži Erasmus+