Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko

    pre postdoktorandov (SK do AT)

    Dovoľujeme si Vás informovať o štipendijnej ponuke pre pedagogických a výskumných pracovníkov (do 10 rokov od ukončenia PhD, bez habilitácie) na 3-6 mesačné výskumné pobyty v Rakúsku.

    Bližšie informácie o štipendijnej ponuke sú k dispozícií aj na FB:

    https://www.facebook.com/events/311659971185770/?ref=newsfeed.

    Webinár pre záujemcov o tieto možnosti sa uskutoční 21. 6. 2023 (streda) o 15:00h. (link na pripojenie: https://bit.ly/42FfUTG).