Spomienky na mobility Erasmus+ 2022/2023

  Osobné stretnutia pracovníkov univerzít vo forme mobility výučba/školenie prispievajú k nestálemu skvalitňovaniu kontaktov s partnerskými univerzitami, hľadajúc nové možnosti.

  Výsledkom je aj schválenie grantu v programe Erasmus+ KA171 z výzvy 2023 v hodnote 142 050 EUR pre obdobie rokov 2023-2026 v rámci ktorého je plánovaných 46 mobilít, pričom väčšina je orientovaná na prichádzajúcich zahraničných študentov. 

  Počas letného semestra akademického roka 2022/2023 Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v Ružomberku opätovne privítal skupinku Erasmus+ študentov z Arménska, Gruzínska, Ukrajiny, Poľska, Česka a Turecka.

  V rámci mobilít mimo EU mohli prostredie a študentský život na Ukrainian Catholic University spoznať pedagóg Eugen Zeleňák (FF KU, Katedra filozofie) a prorektor KU pre vzdelávanie Martin Taraj.

  Výučbu cudzích jazykov realizovala na PF KU Naira Dalyan z Armenian Pedagogical University (Arménsko) a dvojica pedagógov z Ismail Qemali University Vlore (Albánsko): Anila Hima (anglický jazyk) a Bukuroshe Isufaj (taliansky jazyk).

  Prvú mobilitu na FZ KU realizovali pedagógovia z Batumi Shota Rustaveli State University (Gruzínsko): Marika Mortuladze a Davit Beridze. Spoluprácu zo Samtskhe-Javakheti State University (Gruzínsko) posilnila návšteva Gurandy Modebadze (zahraničné vzťahy) a Diany Mikeladze (anglický jazyk).

  Dekan TF KU Radoslav Lojan sa zúčastnil mobility na Sulkhan-Saba Orbeliani University v Tbilisi (Gruzínsko) a z tejto partnerskej univerzity na FF KU realizovala svoju mobilitu Teona Nutsubidze (psychológia). Na University Our Lady Of Good Counsel (Albánsko) realizovali výučbu pedagógovia Peter Kutiš a Vladimír Littva (FZ KU).

  Na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzínsko) realizovala výučbu Drahomíra Sabolová (PF KU, Katedra cudzích jazykov), na Ismail Qemali University Vlore (Albánsko) pedagógovia Rosangela Libertini, Viera Rassu Nagy (PF KU, Katedra cudzích jazykov), Katarína Labudová (FF KU, Katedra anglického jazyka a literatúry) a pracovník referátu pre zahraničné vzťahy a mobility Martin Pinkoš. Martin Pinkoš realizoval aj mobilitu na Armenian State Pedagogical University (Arménsko), počas ktorej navštívil aj ďalšiu partnerskú univerzitu Yerevan State University, s ktorou bude prebiehať spolupráca v ďalšom projektovom období .