TCA - How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

    Pozývame zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na kontaktný seminár How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills, ktorý sa bude konať v Dubline v Írsku.
    TCA - How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

    Podujatie je určené pre zástupcov z organizácii zo sektorov odborného vzdelávania  a prípravy a vzdelávania dospelých, pre nové aj menej skúsené organizácie v programe Erasmus+. Cieľom seminára je zlepšiť pochopenie prierezových zručností, identifikovať prioritné prierezové zručnosti vo svete po pandémii, načrtnúť príležitosti pre vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+, získať nové kontakty a sieťovať sa. Na kontaktný seminár je potrebné vyplniť online prihlášku na grant a zároveň aj prihlášku na portáli Salto do 14. 9. 2023. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info .

    Školiace a kooperačné aktivity, tzv. TCA (z angl. Training and Cooperation Activities), sú nástrojom národných agentúr na podporu plnenia cieľov a priorít programu Erasmus+. Cieľom je priniesť pridanú hodnotu a vyššiu kvalitu pri celkovej implementácii programu, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu programu na systémovej úrovni. Školiace a kooperačné aktivity organizujú národné agentúry v krajinách programu pre všetky sektory vzdelávania, pričom cieľové skupiny a témy sú rôznorodé. TCA aktivity môžu byť kontaktné semináre, tematické semináre alebo študijné návštevy.