Central European Joint Infodays 2023 - TCA

  Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU dáva do pozornosti už 13. ročník podujatia Central European Joint Infodays 2023, ktorý organizujú národné agentúry z Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Slovenska

  Tento rok sa uskutoční v termíne 4. – 5. december 2023 vo Viedni v Rakúsku. Podujatie je zamerané na budúcich projektových koordinátorov z vysokoškolských inštitúcii, ktorí už majú predstavu o konkrétnom návrhu centralizovaného projektu a chcú tento návrh ďalej rozvíjať. Ide o nasledovné centralizované projekty:

  1. Erasmus Mundus Joint Masters
  2. Erasmus Mundus Design Measures
  3. Capacity Building in Higher Education
  4. Jean Monnet

  Cieľom seminára je podporiť budúcich projektových koordinátorov pri príprave žiadostí na centralizované projekty vo Výzve 2024. Pozvaní budú aj zástupcovia Európskej komisie, Výkonnej agentúry EACEA a zástupcovia z National Erasmus Offices v tretích krajinách nepridružených k programu. Viac informácii o seminári a prihláške nájdete na našej web stránke https://www.erasmusplus.sk/udalosti/central-european-joint-infodays-2023/

  Seminár je organizovaný pod hlavičkou tzv. TCA aktivít, na ktoré poskytuje naša národná agentúra grant vo forme preplatenia reálnych nákladov do výšky 95 %. Na tomto seminári sa očakáva účasť cca 50 účastníkov zo štyroch krajín, pre Slovensko máme k dispozícii 13 miest. V prípade záujmu o aktivitu je potrebné vyplniť kvalitatívnu prihlášku v angličtine na portáli Surveymonkey aj prihlášku na grant do našej národnej agentúry do 30. septembra 2023.