doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: helena.kuberova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť

  2010 doteraz funkčné miesto docent na PF

  2006/2010 Prodekanka pre mobility a zahraničné vzťahy FZKU

  2010/ŠS zo špeciálnej pedagogiky

  2009/VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave Doc.

  2007/Medzinárodný certifikát  Montessori pedagogika a liečebná pedagogika

  2002/2006 FZ a SP v Trnave  PhD.

  1995/2006 VŠ učiteľská prax PI sv. Ondreja, teraz KU v Ružomberku Odborný asistent PF a FZ

  1989/1996 SZŠ Liptovský Mikuláš učiteľská a odborná prax

  1988/Rigorózne pokračovanie PhDr. Pedagogická psychológia, FF UK Bratislava

  1985/1989  Detský diagnostický ústav Ružomberok, pedagogická prax

  1981/1985 SZŠ Ružomberok učiteľská a odborná prax

  1976/OÚNZ Liptovský Mikuláš, odborná zdravotnícka prax INT, ARO