Ako reagovať na násilie?

    V spojitosti s nedávnymi udalosťami Vás Poradenské centrum KU v Ružomberku pozýva na prednášku s názvom „Ako reagovať na násilie“. Prednášku povedie inštruktor sebaobrany a kriminológ Mgr. Pavel Houdek, autor knihy Moderná sebaobrana. Uskutoční sa v termíne 28.11.2023 od 12:00 do 14:00 v Aule Jána Pavla II. V rámci prednášky autor predstaví systém sebaobrany, ktorý je určený bežným ľuďom odmietajúcim násilie. Naučí Vás efektívne a rýchlo sa vysporiadať s agresivitou, aj bez nutnosti použitia fyzického kontaktu. Cieľom podujatia je eliminovať strach u študentov a posilniť istotu, že sa o seba, prípadne druhých budú vedieť v krízovej situácii postarať. Na prednášku je potrebné sa vopred prihlásiť. Odkaz na prihlasovací formulár: https://ankety.ku.sk/index.php/189322 Osobné údaje sú zbierané za účelom ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní v uvedenom čase. Z toho dôvodu je potrebné sa po skončení prednášky podpísať na prezenčnú listinu.
    Začiatok (dátum, čas):28. 11. 2023, 12:00
    Koniec (dátum, čas):28. 11. 2023, 14:00